Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

przejdzmynaTy

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy
2957 4bb7 390
Sponsored post
feedback2020-admin
8196 bd3e 390
Reposted fromdeviate deviate viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy
1000 948e 390
Reposted fromGodislove Godislove viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie

July 08 2015

przejdzmynaTy
1755 3a6b
przejdzmynaTy
Reposted fromFlau Flau viacompletelydifferent completelydifferent
przejdzmynaTy
don't need to be saved :)
przejdzmynaTy
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakarr4mba karr4mba

June 25 2015

przejdzmynaTy
Z moich snów uciekasz nad ranem..
— Wiedźmin 3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
przejdzmynaTy
3827 48c0 390
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
przejdzmynaTy
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
przejdzmynaTy
Play fullscreen
JIMEK mistrz <3 hip hop na salonach. Ciarki!!
przejdzmynaTy
7111 c7f6 390
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
przejdzmynaTy
przejdzmynaTy

June 22 2015

przejdzmynaTy
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy
4127 25a1 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viakarr4mba karr4mba
przejdzmynaTy
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...