Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

przejdzmynaTy
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakarr4mba karr4mba

June 06 2015

przejdzmynaTy
i okazuje się, że nikt nas nie okłamał, tylko my zbyt dużo sobie wyobrażaliśmy.
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
przejdzmynaTy
Galaxy space bracelet

May 30 2015

przejdzmynaTy
1420 29f6 390
Reposted fromeryawen eryawen viapaws paws
5338 4ab3 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viapaws paws
przejdzmynaTy
Reposted frompaws paws

May 26 2015

przejdzmynaTy
3873 d1df 390

May 25 2015

przejdzmynaTy
Dopóki się nie zepsuje, to podziała. Cześć.
— Blok Ekipa

May 18 2015

przejdzmynaTy
9388 4ded 390
przejdzmynaTy

May 10 2015

przejdzmynaTy
"nie obiecuj mi 
że zawsze ze mną pod prąd
nic nie obiecuj mi 
i nie przeszkadzaj mi bo tańczę"

Może zapomniałeś,
a może pamiętasz
jak śpiewałeś mi
tę i inne
.
— Muchy - Nie przeszkadzaj mi bo tańczę

May 07 2015

przejdzmynaTy
4671 6084 390
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
2647 6575 390

May 03 2015

przejdzmynaTy
przejdzmynaTy
przejdzmynaTy
przejdzmynaTy
przejdzmynaTy
3589 8f1b

April 30 2015

przejdzmynaTy
2284 fa2e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...